06.04.2022

Правові засади надання гуманітарної допомоги в Україні та правові наслідки її нецільового використання

Що таке «гуманітарна допомога»?

 

Гуманітарна допомога – це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

 

Якими є обов’язкові ознаки, цілі та напрями гуманітарної допомоги? 

 

Це допомога цільова (надається під конкретні цілі);

Адресна (надається конкретному отримувачу, а у подальшому набувачу);

Безоплатна (не передбачає оплати за її отримання);

Гуманітарна допомога надається в Україні або за кордоном отримувачам, які потребують у таких випадках:

  • соціальна незахищеність;
  • матеріальна незабезпеченість;
  • важке фінансове становище;
  • виникнення надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення;
  • тяжка хвороба конкретних фізичних осіб;
  • підготовка до збройного захисту держави та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

 

Якими документами потрібно оформляти перевезення гуманітарної допомоги через кордон України? 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 202 року № 174 встановлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00) від донорів (у значенні Закону України “Про гуманітарну допомогу”) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Які товари військового призначення є гуманітарною допомогою і на підставі яких документів їх можна перевозити? 

На період дії воєнного стану запроваджено спрощений порядок пропуску через митний кордон України та визнання товарів гуманітарною допомогою для окремих категорій товарів військового призначення:

·        пластини для бронежилетів;

·        переносні радіостанції нецивільного призначення;

·        безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення;

·        біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення;

·        коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення;

·        тепловізори, прилади нічного бачення.

Зазначені товари визнаються гуманітарною допомогою за умови подання митному органу гарантійного листа кінцевого отримувача. Кінцевими отримувачами гуманітарної допомоги можуть бути:

·        орган військового управління, визначений Міністерством оборони;

·        правоохоронний орган;

·        інше військове формування, утворене відповідно до закону;

·        інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Чи існують спеціальні процедури для ввезення гуманітарної допомоги окремих видів? 

Так, ввезення таких товарів гуманітарної допомоги, які належать до:

·     товарів подвійного використання – здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86;

·     товарів військового призначення – відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003р. № 1807.

Як обліковується гуманітарна допомога в районах, де ведуться бойові дії? 

Нещодавно Уряд постановою про «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від 05.03.2022 № 202 встановив, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб – резидентів та нерезидентів.

Тож в регіонах, де ведуться активні бойові дії дозволено не вести облік благодійної чи гуманітарної допомоги взагалі. Також відповідно дозволено не звітувати про отримання та використання такої допомоги.

Якими документами слід оформлювати гуманітарну допомогу? 

Обов’язково слід сформувати документ, що підтверджує приймання-передачу гуманітарної допомоги між Донором (його представником) та її Отримувачем та оприбуткування гуманітарної допомоги.

Як вже було вказано — інформація щодо перетину державного (митного) кордону гуманітарною допомогою від конкретного донора конкретному отримувачу підтверджується «Декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою».

Разом із цим, для того, щоб мати первинний документ обліку з донором необхідно скласти акт приймання-передачі гуманітарної допомоги в місці її отримання або ж отримати міжнародну товарно-транспортну накладну, пакувальний лист, специфікацію, тощо – у будь-якому випадку гуманітарна допомога має «стати на облік» в організації.

Чи потрібно якось маркувати гуманітарну допомогу? 

Чинні нормативні акти такої вимоги не передбачають, однак, з огляду на виявлення фактів продажу гуманітарної допомоги, за можливості доцільно таку гуманітарну допомогу маркувати, шляхом нанесення на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню чи внутрішню упаковку товару клейма (печатки) «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

Більше того, схожі вимоги встановлені щодо маркування товарів, які надходять як благодійна допомога, тому може стати у нагоді для убезпечення себе та товарів, які отримані, як гуманітарна допомога.

Яким чином документувати передачу гуманітарної допомоги набувачам – фізичним або юридичним особам?

 Видача набувачам гуманітарної допомоги відбувається двома шляхами:

 — для фізичних осіб – шляхом відображення такої видачі у Відомості про видачу, форма якої офіційно затверджена та складення видаткового документу (накладної, ордеру, доручення, тощо).

— для юридичних осіб – за актом приймання-передачі.

Такі документи необхідні для подальшого заповнення відповідної звітності, оскільки вона містить розділ про підтверджувальні документи.

З метою підтвердження потреб набувачів у гуманітарній допомозі необхідно мати прохання (заяву) на отримання гуманітарної допомоги, а також скласти відповідний наказ по організації про її видачу та розподіл.

У таких документах необхідно вказувати цілі за якими гуманітарна допомога надається (зазначені у розділі ІІІ).

Також зважаючи на зміст Відомості від кожної фізичної особи необхідно отримати таку інформацію:

ПІБ;

Дата народження;

Адреса проживання, телефон;

Індивідуальний податковий номер;

Документ, що посвідчує особу;

Соціальна категорія (залежить від цілей гуманітарної допомоги);

Фізичним особам гуманітарна допомога видається під особистий підпис, який проставляється у відомості.

Яким чином оформити звіт? 

Форма звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги встановлена наказом Мінсоцполітики від 31 липня 2020 року № 539.

Не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним необхідно подати Звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги.

Верховною Радою було прийнято Закон № 2115-ІХ, яким передбачена тримісячна (після закінчення воєнного стану) відстрочка щодо подання звітності, яка вимагається законодавством.

На сьогоднішній день відсутні будь-які роз’яснення Міністерства соціальної політики з цього питання, але з огляду на узагальнююче формулювання можна припустити, що такою звітністю є і звітність щодо наявності і розподілу гуманітарної допомоги.

Яка процедура перевезення гуманітарної допомоги Укрзалізницею? 

27 березня 2002 р. постановою Кабінету Міністрів України від № 379 встановлено порядок перевезення гуманітарної допомоги залізничним транспортом в умовах воєнного стану:

Гуманітарною допомогою визнаються довари щодо яких у товаро-супровідних та/або перевізних документах міститься відповідний запис про приналежність такого товару до гуманітарної допомоги.

АТ “Укрзалізниця” виступає одержувачем гуманітарних вантажів і при цьому не є отримувачем/набувачем гуманітарної допомоги в розумінні Закону України “Про гуманітарну допомогу».

АТ “Укрзалізниця” здійснює перевезення гуманітарних вантажів з урахуванням таких особливостей:

здійснює перевезення з урахуванням черговості надходження заявок отримувачів гуманітарної допомоги до залізничних станцій призначення для безпосередньої передачі:

отримувачам гуманітарної допомоги на підставі заявок та/або

уповноваженим такими отримувачами автомобільним перевізникам (у разі комбінованих перевезень з використанням автомобільного транспорту на замовлення отримувачів)

укладає в електронній формі отримувачами гуманітарної допомоги договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів.

організує роботу онлайн-платформи для реєстрації та обробки заявок отримувачів гуманітарної допомоги.

Військові адміністрації, інші визначені Кабінетом Міністрів України отримувачі гуманітарної допомоги:

укладають в електронній формі з АТ “Укрзалізниця” договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів,

формують заявки на перевезення гуманітарних вантажів за формою, визначеною АТ “Укрзалізниця”, через онлайн-платформу,

визначають станції призначення, до яких здійснюються залізничні перевезення гуманітарної допомоги, для її отримання, а у разі комбінованих перевезень із залученням автомобільних перевізників — також відповідних автомобільних перевізників, уповноважених військовими адміністраціями.

Рекомендації щодо підготовки і перевезення гуманітарної допомоги

1. Сформувати вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік.

2. Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію).

3. У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить (супроводжує вантаж) даний товар, здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення.

4. Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити вантаж до місця призначення.

Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.

Що таке цільове використання гуманітарної допомоги? 

Гуманітарна допомога завжди є цільовою адресною безоплатною допомогою, що може надаватися у різних формах (в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг). Саме тому, використовувати гуманітарну допомогу можна тільки на ті цілі, на які вона була надана.

Стаття 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» визначає, що надається гуманітарна дорога із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

Хто здійснює контроль за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням?

Контроль за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Крім того, податкові органи здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.

Чи потрібно здійснювати облік надходження та використанням гуманітарної допомоги?

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Чи є використання гуманітарної допомоги не за цільовим використанням порушенням закону?

Так, використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, її продаж є порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом.

Чи передбачена кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги?

Згідно статті 201-2 Кримінального кодексу України незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги є злочином, за який наступає кримінальна відповідальність.