13.06.2022

Щодо оформлення постійного догляду за людиною похилого віку

1. Висновок МСЕК або ЛКК (де вказано потребує постійного стороннього догляду).

2. Заява до органів опіки і піклування від пенсіонера, в якій є прохання про призначення йому піклувальника (де на засіданні буде ухвалено рішення про призначення піклувальника).

За загальним порядком відповідно до Наказу № 387/3680 від 26.05.1999 до такої заяви потрібно додавати:

копії паспортів;

довідки про реєстрацію місця проживання, також документи, що підтверджують право власності на майно або право користування майном;

довідки лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за літньою людиною, а також потрібно надати довідку про стан здоров'я особи, яка бажає здійснювати догляд;

додатково можна надати характеристику з навчального закладу або з місця роботи.

Співробітники органу опіки та піклування перевіряють достовірність поданих документів. З цією метою вони можуть виїжджати за місцем проживання, оглядати житлові умови.

Заяви розглядаються у  місячний термін. Протягом 3 днів після прийняття рішення складається опис майна, що належить особі похилого віку. Ця процедура проводиться у присутності свідків.

Потім оформляється договір про встановлення постійного догляду (патронажу). За рішенням сторін він може бути оплатним за рахунок літньої людини. Органи опіки мають регулярно відвідувати пенсіонера і перевіряти, як здійснюється турбота про нього.