27.04.2022

Ключові зміни в податковому законодавстві в умовах воєнного стану

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Напевно найбільш радикальним кроком стали зміни щодо адміністрування єдиного податку.

По-перше, платникам першої та другої групи дозволили взагалі не сплачувати єдиний податок (правильніше і справедливіше це було поставити у залежність від факту отримання доходу!)

 По-друге, розширили коло платників єдиного податку третьої групи, практично скасувавши обмеження щодо обсягу доходу  (спочатку було встановлено граничну планку в 10 млрд., згодом її взагалі прибрали).

Звузили перелік обмежень по видам діяльності для платників третьої групи:

9.3. Платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 цього Кодексу, не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів  (закон № 2142 - абзац п’ятий підпункту 9.3 після слів "до 20 літрів" доповнити словами "імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів";)

видобуток, реалізацію корисних копалин;

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи - нерезиденти.

По- третє, знижено відсоткову ставку до 2 % для платників податків третьої групи, які використовують особливості оподаткування, визначені новим законом.

По-четверте, платників ЄП звільнили від обовязку нараховувати та сплачувати ПДВ як щодо операцій щодо постачання товарів (послуг) на митній території України, так і при ввезенні товарів (крім товарів, що мають походження з держави окупанта/агресора)!

По-пяте, для платників ЄП третьої групи з особливостями встановлено місячний звітний податковий період.

По-шосте, зробили більш гнучким перехід на ЄП з особливостями (на наступний робочий день після подання заяви).

НАСЛІДКИ ПЕРЕХОДУ НА ЄП ДЛЯ ПДВ

Для платників ПДВ, які перейшли на ЄП з особливостями, зупиняється реєстрація платником ПДВ. Під призупиненням реєстрації розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи з особливостями, призупиняються права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX цього Кодексу (у тому числі щодо формування податкового кредиту) на період використання особливостей оподаткування. (ОДНАК ЦЕ НЕ АНУЛЮВАННЯ І НЕ ПОТРІБНО НАРАХОВУВАТИ УМОВНИЙ ПРОДАЖ)

Разом з тим, операції, здійснені платником єдиного податку третьої групи, який використовує особливості оподаткування, вважаються такими, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

За товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдиного податку третьої групи в період застосування особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник податку на додану вартість зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником податку на додану вартість, нарахувати податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПК України.

База оподаткування при нарахуванні таких компенсуючих податкових зобовязань за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

НАСЛІДКИ ПЕРЕХОДУ НА ЄП ДЛЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

По-перше, потрібно подати податкову звітність з податку на прибуток за період, поки платник був платником цього податку.

По-друге, якщо у платника податку на прибуток до моменту переходу на ЄП була переплата, авансові внески при виплаті дивідендів, відємне значення за попередні періоди – вони не пропадають, а можуть бути використані платником після повернення знову на загальну систему.

 

ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з наступного місяця пысля припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання єдиного податку з особливостями оподаткування.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Новоутворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою цим Кодексом.

ПДВ

Бюджетне відшкодування ПДВ

Спочатку, коли першим законом передбачили призупинення всіх перевірок, а також зупинення положень пунктів 200.10-200.12 статті 200 ПК, які визначали порядок узгодження контролюючим органом суми бюджетного відшкодування, здавалося, механізм відшкодування ПДВ зупинився повністю.

Однак, згодом відновили проведення камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі:

·        податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або

·        митних декларацій, за виключенням наступних товарів (продукції):

o   спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

o   тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

o   сигарети та цигарки, сигарили;

o   рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

Таким чином, отримати бюджетне відшкодування з ПДВ під час воєнного стану можливо лише, якщо його сума була узгоджена за результатами проведення зазначеної камеральної перевірки. Тобто фактично щодо бюджетного відшкодування, яке сформувалося з податкового кредиту, який підтверджено ПН, які встигли зареєструвати до запровадження воєнного стану.

Крім того, не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення з ПДВ, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за окремими операціями, що на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану оподатковуються за ставкою 7%. Суми такого від’ємного значення зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.

СПРОЩЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ

ПДВ

У звязку із неможливістю реєстрації ПН, дозволено включення до складу ПК сум ПДВ, які підтверджені звичайними первинними  документами.

Однак, протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відстрочена на період дії воєнного стану, а податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних";

АКЦИЗ

У разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволено переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, що має міститися у відповідній акцизній накладній, яка повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, протягом строків, визначених у цьому пункті.

Вважаються діючими ліцензії, по яких до припинення або скасування воєнного стану на території України не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб’єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану в Україні.

ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ НА ПАЛЬНЕ

ПДВ – 7%, Акциз – 0% З ОДНОГО БОКУ – ДЕШЕВШІ ЦІНИ, З ДРУГОГО – ВЕЛИКІ БЮДЖЕТНІ ВТРАТИ

 ПІЛЬГИ ВОЛОНТЕРАМ, ДОПОМОГА ЗСУ

ПДВ

Не є постачанням товарів та послуг передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, МВС України, іншим відповідним органам, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави,

АКЦИЗ

Аналогічно, операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

ПДФО

Не включаються до сукупного оподатковуваного доходу:

Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

 "в) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:

учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, тощо, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;

працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах (ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ)";

Право на податкову знижку  на суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Допомога ЗСУ, іншим органам відноситься до складу витрат ФОПа чи самозайнятої особи на загальній системі оподаткування

 ПІЛЬГИ ПО БЕЗМИТНОМУ ВВЕЗЕННЮ

Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу.

Мотивом для внесення таких змін, крім підтримки бізнесу, було зменшення ризику виникнення дефіциту товарів. Однак, на нашу думку,  такі пільги варто було передбачити щодо окремих товарних груп критичного імпорту, тоді як повне звільнення спричиняє значні бюджетні втрати.

Також передбачено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком операції з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

Однак навряд чи транспортні засоби є товарами першої необхідності в умовах воєнного стану. Крім того, через велику кількість автомобілів, що завозиться в Україну, на пунктах пропуску утворюються величезні черги, створюється додаткове навантаження на митні органи, ускладнюється ввезення гуманітарної допомоги, робота волонтерів тощо.

Вищезгадане звільнення від оподаткування не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

ЄСВ

Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, ФОПи, самозайняті особи та фермери, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

На нашу думку, було б також справедливим привязати сплату ЄСВ до факту отримання доходу.

Роботодавці - платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. У такому разі суми ЄСВ за таких працівників будуть сплачуватися за рахунок державного бюджету, щоб їм зараховувався трудовий стаж.

ПЕРЕВІРКИ

Форс мажор

у період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Закон № 2118.

69.2. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Закон № 2120

"69.2. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за деякими винятками..

Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання;

фактичних перевірок.

Крім того, на податківців тимчасово покладено контроль за ціноутворенням.

ЗВІТНІСТЬ

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, строки подання будь-якої звітності, крім податкової, подання якої вимагається відповідно до норм чинного законодавства, зупиняються.

Іншими словами, строки подання податкової звітності не зупиняються, а отже така звітність має подаватись у строки, визначені Податковим кодексом.

Разом з цим, згідно з Перехідними положеннями Податкового кодексу у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом, з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Форс мажор

Державна податкова служба України у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, інформує про наступний порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків, передбачених Податковим кодексом України (далі – ПК України). Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) повідомлено про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року. https://www.facebook.com/1780981079/posts/10216868915793444/?d=n ДПС інформує, що платники податків відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 ПК України звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених ТПП України. У випадку відсутності можливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання строків сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстру податкових накладних, акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, розрахунку коригування у відповідному Реєстрі, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від відповідальності.

Разом з тим, такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Протягом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) штрафні санкції за порушення законодавства з питань РРО не застосовуються.

Не нараховуються штрафи і пеня по ЄСВ

Закон № 2118

п.69.1 Перехідних положень.

У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних тощо, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

6) Розділ II "Прикінцеві положення" Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог цього Закону не застосовуються".

ПЕРЕБІГ СТРОКІВ

Закон № 2118

69.9. Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Закон № 2120

Статтю 102 доповнити пунктом 102.9 такого змісту:

"102.9. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи".

ОСКАРЖЕННЯ

Державна податкова служба України у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, інформує про наступний порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного подання скарги про перегляд рішень контролюючих органів.

Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 підтверджено, що введення військового стану в Україні з 24.02.2022 до його офіційного закінчення є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Також Верховною Радою України 03.03.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» (далі – Закон), яким установлено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Враховуючи викладене, у період з 24.02.2022 до припинення або скасування воєнного стану на території України буде зупинено перебіг строків щодо оскарження рішень контролюючих органів, встановлених статтею 56 Кодексу, та/або щодо скарг платників податків, які не розглянуті станом на 24.02.2022. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Кодексу.

ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, МАЙНА ТА ІНШИХ ОБЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ І ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ПДВ

Тимчасово, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Закон № 2120

69.16. Тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон № 2142

"69.16. Тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України";

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Звільнено від податку на нерухоме майно за 2021 та 2022 роки об’єкти житлової нерухомості, що належать юридичним та фізичним особам, та з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому буде скасовано воєнний стан, – об’єкти нежитлової нерухомості, які розташовані на територіях, де ведуться бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

 Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначається Кабінетом Міністрів України.