12.04.2022

Круглий стіл на тему: «Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: конституційно-правовий вимір»

12 квітня 2022 року Національною академією правових наук України спільно з Конституційним Судом України, Національною школою суддів України та "Центром правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення" НАПрН України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в онлайн форматі було проведено круглий стіл на тему: «Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: конституційно-правовий вимір».

Відкрили роботу круглого столу та звернулись з вітальними словами до всіх учасників Олександр Петришин - президент Національної академії правових наук України, Всеволод Князєв - голова Верховного Суду, Микола Оніщук - ректор Національної школи суддів України, Наталія Кузнєцова - віце-президент Національної академії правових наук України, Ярослав Лазур - керівник «Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» НАПрН України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет», декан юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ». 

У роботі круглого столу участь взяли судді Конституційного Суду України Василь Лемак, Віктор Городовенко, Галина Юровська, Олег Первомайський, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, головний учений секретар НАПрН України Євген Гетьман, керівник Київського регіонального центру НАПрН України Олексій Кот, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва, провідні науковці наукових установ Національної академії правових наук України, Національної школи суддів України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науковці та науково-педагогічні працівники провідних наукових установ та закладів вищої освіти України. 

Під час роботи було розглянуто питання функціонування електронного судочинства в Україні, проведення судових засідань в дистанційному режимі, питання безпеки суддів та працівників суду, фіксування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності за їх скоєння.

Серед доповідачів:

Василь Лемак, суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., професор з доповіддю на тему: «Здійснення конституційного правосуддя в умовах війни: основні проблеми»;

Галина Юровська, суддя Конституційного Суду України, к.ю.н. з доповіддю на тему: «Останні юридичні позиції Конституційного Суду України: рішення Другого сенату КСУ від 6 квітня 2022 року (справа про посилений соціальний захист військовослужбовців);

Оксана Грищук, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., професор з доповіддю на тему: «Людська гідність як основний критерій захисту в умовах воєнного стану»;

Тетяна Фулей, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, к.ю.н. з доповіддю на тему: «Європейська система захисту прав людини: виклики в результаті російського вторгнення в Україну»;

Михайло Савчин, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», д.ю.н., професор з доповіддю на тему: «Війна – виклики правосуддю»;

Павло Богуцький, завідувач наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права наукового центру національної безпеки і права Державної наукової установи «Інститут інформації безпеки і права НАПрН України», д.ю.н., доцент з доповіддю на тему: «Конституційно-правова модель військового правосуддя України: теорія і практика»;

Микола Пашковський, науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н., доцент з доповіддю на тему: «Правова регламентація співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом: стан і перспективи розвитку»;

Лідія Москвич, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., професор з доповіддю на тему: «Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного часу в Україні»;

Юрій Георгієвський, завідувач наукового відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, д.ю.н., доцент з доповіддю на тему: «Правові трансформації в організації судової влади задля забезпечення її функціонування в умовах воєнного стану».

За результатами роботи круглого столу планується видання тематичної збірки та рекомендацій щодо використання озвучених підходів та напрацювань на практиці.


×