18.05.2022

Семінар на тему: «Особливості військового законодавства в умовах воєнного стану»

18 травня «Центром правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» Національної академії правових наук України та Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» організовано та проведено сьомий науково-практичний онлайн-семінар на тему «Особливості військового законодавства в умовах воєнного стану». 

Відкрили роботу семінару та звернулися з вітальними словами до всіх учасників Лазур Ярослав Володимирович, д.ю.н., проф., декан юридичного факультету  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», керівник Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення та Гетьман Євген Анатолійович, головний учений секретар Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н, професор, заступник керівника Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення, котрі також виступили і модераторами заходу.

До участі в роботі семінару долучилися керівники відділів, військовослужбовці, учасники бойових дій, військовозобов’язані особи, працівники, призвані на військову службу за мобілізацією, представники волонтерських та благодійних організацій, науковці та науково-педагогічні працівники наукових установ та закладів вищої освіти України.

Під час семінару були розглянуті такі питання: 

1. «Розвиток права національної безпеки в умовах збройної агресії проти України», доповідач – Доронін Іван Михайлович, завідувач Наукової лабораторії права національної та міжнародної безпеки Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», доктор юридичних наук, доцент, який у своїй доповіді звернув увагу на основні потреби, що зумовлюють і побудову курсу права національної безпеки, особливості визначення права національної безпеки як напряму наукових досліджень, сферу суспільних відносин, які регламентуються правом національної безпеки тощо.

2. «Військове право в умовах воєнного стану: нормативно-правові та інституційні зміни», доповідач – Богуцький Павло Петрович, завідувач Наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» доктор юридичних наук, доцент, який у своїй доповіді торкнувся питання співвідношення категорій «стан війни» та «воєнний стан», особливості взаємодії військового права з іншими галузями права, закцентував увагу на проблемних питання правового забезпечення воєнної безпеки, серед яких, зокрема – відсутність системи військової юстиції, яка дозволила б ефективно протидіяти як військовим, так і воєнним злочинам, підвищити  і забезпечити якісний рівень правового захисту військовослужбовців.

3. «Порядок призову громадян на військову службу. Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців», доповідач – Тельнов Олександр Юрійович, заступник начальника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю, підполковник. 

4. «Особливості проходження військової служби громадян в територіальній обороні. Настання відповідальності військовослужбовців за вчинення правопорушень в умовах воєнного стану», доповідачі – Гринчук Андрій Анатолійович, заступник начальника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, підполковник, який у своїй доповіді надав роз’яснення, що таке територіальна оборона, Сили територіальної оборони Збройних Сил України, добровольче формування територіальної громади, розповів про порядок комплектування Сил Територіальної оборони Збройних Сил України, кого і як зараховують до складу добровольчого формування територіальної громади.

У ході дискусій та обговорень доповідей було розглянуто ряд важдивих питань, серед яких, зокрема:

1) питання настання кримінальної відповідальності за застосування холодної зброї цивільними особами, а також засобів ураження в умовах військового стану, в тому числі,  обговорювались пропозиції щодо удосконалення норм кримінального законодавства, зокрема, пропонувалось надати бойовий імунітет цивільним захисникам України та звільняти їх від відповідальності за застосування холодної зброї в умовах оборони держави і здійснювати декриміналізацію;

2) проблеми застосування законодавства про мобілізацію осіб з подвійним громадянством, у ході обговорення якого зазначалось про прогалини у законодавсті, зокрема порушувалось питання про правове регулювання подвійного громадянства;

3) проблемні питання формування територіальної оборони, обговорювались ключові питання що стосувались комплектування Територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчого формування територіальної громади; 

4) питання розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію, зорема зазначалось, що при кваліфікації правопорушень та застосуванні відповідних санкцій за скоєння протиправних діянь вирішальне значення має правильне трактування та розуміння юридичної термінології;

5) проблемні питання соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей та ряд інших.

Велика кількість учасників та жваві дискусії у ході обговорення проблематики семінару свідчать про надзвичайну актуальність організованого заходу, особливо в умовах військового стану та питань, які порушувалися учасниками у ході обговорення.


×