22.06.2022

Семінар на тему: «Війна як загроза конституційній ідентичності».

22 червня 2022 року «Центром правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» Національної академії правових наук України та Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» організовано та проведено черговий науково-практичний онлайн-семінар на тему: «Війна як загроза конституційній ідентичності».

Відкрили роботу семінару та звернулися з вітальними словами до всіх учасників Лазур Ярослав Володимирович, д.ю.н., проф., декан юридичного факультету  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», керівник Центру правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення та Гетьман Євген Анатолійович, головний учений секретар Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н, професор, та заступник міського голови Ужгородської міської ради, д.ю.н., професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Гомонай Василь Васильович. Василь Гомонай зазначив, що Центр правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення на сьогодні є надзвичайно важливим, дуже корисним та потужним ресурсом для підтримки всіх українців. Враховуючи той факт, що метою діяльності Центру є сприяння реалізації державної політики у сфері надання правової допомоги особам, які постраждали внаслідок військового вторгнення з боку російської федерації та вимушено шукають безпечний притулок як в межах території України, так і за її межами, Центр став надійною правовою опорою та підсиленням навіть для міської влади в ці важкі місяці війни. «Наразі ми працюємо в унісон! Саме така взаємодія та співпраця дозволяє нам максимально ефективно реагувати на будь-які порушення прав людини з метою забезпечення захисту прав осіб, що постраждали внаслідок військового вторгнення», - зазначив Василь Гомонай.

До участі у семінарі долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники судових, правоохоронних та правозахисних органів; органів публічного управління; волонтерські та благодійні організації; політичні партії, науковці та науково-педагогічні працівники наукових установ та закладів вищої освіти України та всі бажаючі.     

Серед лекторів семінару:

Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, Директор Інституту держави і права країн Європи, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», який у своєму виступі торкнувся питань ретроспективи та перспективи українських національно-визвольних воєн, наголосив на незламності української конституційної ідентичності, оскільки конституція є кодом української нації, її духу та цінностей, які не можливо знищити.

Савчин Михайло Васильович, д.ю.н., професор, проф. директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», який у своїй доповіді проаналізував глобальну парадигму світового конституціоналізму, чинники та фактори війни, її позитивний та негативний вплив на  процеси державотворення. У ході виступу провів порівняльний аналіз пережитих світових воєн, які змінили хід розвитку державностей та їх самобутності. Одним з важливих моментів, на який наголосив професор – це неповага РФ до правових традицій. Оскільки вони ведуть абсурдну і примітивну війну проти України в часи розвитку інформаційних технологій та штучного інтелекту. В ході доповіді відбулася жвава дискусія. Серед питань, які обговорювалися – можливість вироблення механізму автоматичного застосування санкції до держави агресора та порядку його застосування.

Зозуля Олександр Ігорович, д.ю.н., доцент, завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, який розповів про російсько-українську війну як загрозу конституційному ладу України та детермінанті його розвитку. У ході доповіді розгорнулась дискусія щодо Указу Президента про заборону політичних партій. Було відзначено, що не можна порушувати конституційну процедуру, тим більше органами державної влади, тому що такі дії можуть бути оскаржені в судовому порядку, а це, в свою чергу, негативно позначається на практиці нормотворення. За результатами дискусії було висловлено ряд пропозицій, зміст яких зводиться до наступних положень: 

- про доцільність внесення змін до ЗУ «Про політичні партії» і на законодавчому рівні в тексті закону передбачити механізм притягнення до відповідальності за колаборанство, тобто врегулювати це питання на законодавчому рівні, не порушуючи при цьому конституційну процедуру щодо заборони політичних партій; 

- про визначення конституційного обов’язку захищати УКРАЇНУ, а не вітчизну, і передбачити на законодавчому рівні конституційне право захисту України іноземними особами, наприклад, як це тепер роблять добровольці з іноземних країн;

- про обґрунтування права на спротив українського народу і необхідність його відображання в тексті Конституції України.

Слід відзначити не аби який інтерес спільноти до даного заходу, про що свідчать велика кількість учасників, жваві дискусії у ході обговорення проблематики семінару та вироблення ряду практичних рекомендацій та пропозицій про внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

×